Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PALÆSTRIO.

Det kand jeg i en Hast ikke begribe.