Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PALÆSTRIO.

Det er sandt nok; og undertiden meere, thi jeg sover gemeenligen 14 Timer.