Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Got! der har vi meere end din halve Livs-Tiid uden Synd; thi saa længe man sover, synder man ikke.