Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PALÆSTRIO.

Det er min Troe gandske rigtigt.