Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PALÆSTRIO.

Dette glæder mig, og jeg troer i saa Maade, at Plutus ikke kand gaae os forbi.