Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PALÆSTRIO.

Det kand ogsaa give mig noget at tænke paa.