Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PALÆSTRIO.

giver ham et igien. Og det er for din Eng. De komme i Haar sammen.