Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Siig da frem, hvorudi Tvistigheden bestaaer.

De tale begge længe i Munden paa hinanden.