Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Bie dog lidt, Hr. Magister! I har jo lovet at være vor Dommer.