Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Forholder Sagen sig saaledes?