Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PENIA.

Hvorledes skal det igiendrives? jeg zittrer selv ved denne Indvending.