Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PENIA.

Det er et got Raad. Jeg skal betiene mig deraf, om det kand hielpe.