Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Det maa komme an paa et Forsøg. Lader os gaae tilside saa længe.