Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Jeg mærker nok, I er bleven vred formedelst sidste Medhandling.