Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Naar en Hæst eller et Æsel spænder mig, giør det vel ont; men jeg kand ikke blive vred over det som mig vederfares af umælende Dyr.