Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Jeg er ogsaa hidkommen i samme Forsæt.