Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Hvad Snak! Jupiter har jo selv skikket ham hid.