Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Og jeg havde nok Lyst at være Gudindens.

Men jeg haaber, at hun nok selv forsvarer sin Sag.