Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

2. RAADSHERRE.

Det er noget, som vi ikke kand nægte den ringeste Borger, end sige saadan Dame.