Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

sagte. Intet er sandere.