Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Det Argument haaber jeg ikke at kunde kuldkastes.