Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Bie kun lidt, Mester Snaphane.