Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Giv lidt Tid, til Dommen falder.