Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

RAADSHERREN.

Behager dem da at træde til Side, medens vi votere. De gaae alle ud.