Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

ANDEN RAADSHERRE.

Det forlanger jeg ikke. Jeg beder alleene, at vi endnu lidt confererer med hinanden derom; thi udi en saa vigtig Sag kand man ikke betænke sig for længe.

62 De reyse sig igien og mumle med samme Gebærder, sætte sig ned igien.