Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

MENANDER.

Hvad kommer det dig ved, Næseviis? Det er ellers en Skat, som jeg har faaet af Pluto.