Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Ach Himmel! Den Knegt er alt slagen med Hovmod. Men siig mig dog, er det ret, at- - -