Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Ach den gode Diogenes! nu maa vi sande hans Ord.