Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Ach Herr Magister! jeg har ikke Aarsag til andet. Thi--