Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Giv dig kun tilfreds! thi det er den største U-ret, som han giør.