Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Men jeg haaber, at du tilstæder mig dog en Koes Græsning paa din Eng.