Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Har han gaaet dig reent forbi?