Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Ja vist har han gaaet mig reent forbi, endskiønt jeg ved Knæfald bad ham.