Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Han sagde: jeg deeler ikke mine Gaver ud til saadan Slyngel som du est.