Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Spot og Skade følges ad. Men han har maaskee ikke kiendt dig.