Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Jeg skal min Troe være dem udi saadant Forsæt behielpelig. Gaaer ud.