Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Hvad er paa færde, Hr. Raadsherre?