Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Jeg vil gaae dem i Møde, for at ledsage dem paa Veyen. Jeg er vant til Ondt.