Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

RAADSHERREN.

I lader derudi saa vel som i andet see, at I er en ærlig Mand, som Riigdom ikke har fordærvet.