Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

FØRSTE RAADSHERRE.

Kald en efter anden hid ind, Hr. Notarius.