Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

FØRSTE RAADSHERRE.

Hvad har hun at forebringe, min gode Jomfrue?