Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

FØRSTE RAADSHERRE.

Har hun nogen skriftlig Forpligtelse fra ham?