Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

SKOLEMESTEREN.

Jeg beder om Permission, Hr. Notarius. Jeg vilde kun viise ---