Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PIGEN.

Ach I gode Herrer! jeg tager min Tilflugt til eder. I maa skaffe mig Ret.