Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PIGEN.

Jeg tiener hos en Frue her i Gaden ved Navn Euphemia.