Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PIGEN.

Jeg forlader mig paa Raadets Assistance. Gaaer bort.