Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

FØRSTE RAADSHERRE.

Hvorudi kand dette bestaae, og med hvad Grund kand man beskylde Raadet at have foraarsaget Religionens Undergang?