Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

S. 26
Perspectiver, Kikkerter. - Helgene, fromme Folk.