Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

S. 29
debet og credit, Gæld og Tilgodehavende. - Likvidation, Udligning af Gæld. - alternere, skifte, veksle.