Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

S. 31
giør Profession af, lægger an paa.